Marketing i prodaja rade ruku pod ruku

Poslovni putokazi

Likvidatori strategija

Sprovođenje strategije u delo, pisanje planova i pokretanje poslova.

Tehnika poslovnih putokaza daje uvid u put vaše kompanije ka uspehu. Raspravljamo o mnogim planovima i beležimo ih ali ih takođe moramo izvršavati. Kako da implementiramo naše planove? Za idealnu saradnju važno je da marketing i prodaja rade na istim ciljevima.