PRODUKTIVNOST PRODAJE

TEME:


Rad sa ciljevima

SWOT i konfrontacija matrica

Utvrđivanje prioriteta

Prikazivanje "Smarti"

Preuzimanje inicijative

Ciljevi u prodaji

Lični razvoj