PROGRAM UPRAVLJANJA RAZVOJEM

Upravljanje, Organizacija, Prodaja I Marketing

6 predavanja u trajanju od po 3 sata

Mini MBA (Master of Bussines Administration) program nas uči kako su osnovni principi upravljanja, strukturiranja i poslovne politike kombinovani sa prodajom i marketingom.

Ovaj program pruža bolje razumevanje ključnih elemenata uspešnih kompanija i lične uloge zaposlenih: radnika i uprave.

Ko treba da prisustvuje: Svi zaposleni koji žele da razviju svoje veštine i znanja u poslovnom životu kojim mogu doprineti u okviru svog posla ili organizacije.