RAD SA CILJEVIMA

Swot i matrica konfrontacije, određivanje prioriteta i opis "Smarti"

Akciono usmereni, prodajni ciljevi i lični razvoj

4 predavanja u trajanju od po 3 sata

Važno je da znate svoju misiju, viziju i strategiju. Ali kako da ostvarimo naše ciljeve navedene u našoj strategiji ? Znajući naše unutrašnje snage, slabosti, mogućnosti i pretnje možemo odabrati glavne ciljeve i razviti Smarti (Specific –Specifične, Measurable-Merljive, Assignable-Dodeljive, Realistic-Realne Time-related-Vremenski određene, Inspired-Inspirisane) ciljeve.

Strategija koju mi pratimo je ’Preuzimanje akcije’!

Ko treba da prisustvuje: Svi menadžeri (prodaje) koji su odgovorni za rezultate i koji žele da budu odgovorni za performans svog tima.